فصلنامه شماره 49

سال سیزدهم / پیاپی 66 / زمستان 1393

* در نرم افزار جامع تفاسیر نور، خوب است قابلیتی گنجانده شود که از طریق آن بتوان در قسمت جست وجو در آیات، حوزه کاوش و تحقیق را به دلخواه به آیات مکی یا آیات مدنی محدود نمود؛ چون گاهی محقق می خواهد موضوعی مثل زکات را از منظر آیات مکی مورد بررسی قرار دهد. بدیهی است که وجود چنین قابلیتی، کمک شایانی به او خواهد کرد.

◊ ضمن تشکر از شما کاربر گرامی، باید عرض کنیم که این قابلیت در برنامه موجود است. در قسمت جست وجوی قرآن، پنجره جست وجوی عبارت، گزینه «دامنه» را انتخاب کنید. در این صفحه، امکان تنظیم آیات قرآن بر اساس مکی و مدنی ارائه شده است. با مرتب نمودن آنها و انتخاب آیات مکی یا مدنی، دامنه جست وجوی محقق به آیات مکی یا مدنی محدود می شود و او می تواند پژوهش خود را در آیه های مورد نظرش سامان دهد.

صفحه2 از2
شما اينجا هستيد:خانه آرشیو فصلنامه شماره 49