سایر مقالات

● مقدمه
تصویب قوانین و مقررات کیفری، لازمه ایجاد امنیت و فراهم آورنده شرایط توسعه هر حوزه تکنولوژیکی محسوب میشود، و حوزه ICT نیز از این قاعده مستثنا نیست. اما برای تهیه قانونی مناسب که حقوق و تکالیف دست اندرـکاران این حوزه را تعیین کند، ایجاد زبان مشترک میان حقوقدانان و متخصصین ICT و نگاه قانونگذار به موضوعات مختلف از زاویه دید متخصصین و کاربران آن حوزه، ضرورتی انکارناپذیر است. نکتهای که متاسفانه به نظر می­رسد در تهیه قانون جدید جرایم رایانهای مغفول مانده است. این نوشتار کوتاه، با نگاهی میان­رشتهای به قانون جدیدالتصویب جرایم رایانهای، میکوشد بر اساس دیدگاه یاد شده، برخی ایرادات مبنایی این قانون را یادآور شده و به طرح چند پرسش در همین رابطه بسنده کند.

  • نویسنده: krcom.blogfa.com

 معتقدم كه بي بي سي بنگاه سخن‌پراكني پير استعمار همواره اخباري را بيان مي‌كند تا ضربات از قبل طراحي شده و خودخواسته‌اي به جمهوري اسلامي ايران وارد كند كه ربطي حقيقي به خبر ندارد بلكه در صدد القاي مطالب منفي در ذهن مخاطبان ايراني است. اين امر ممكن است در يك خبر و دو خبر مورد توجه مخاطب قرار گيرد ولي وقتي اخبار مشابه مكرر و  متنوع مي‌گردد مخاطب ناخواسته به اخبار پنهان و دروغيني كه نوعاً در دل اخبار ظاهري بيان شده، نهفته است ايمان پيدا مي‌‌كند و سپس ذهنش در اختيار اين بنگاه قرار گرفته و به اخبار ظاهري نيز ايمان خواهد آورد. اين مطلب را بيشتر براي دوستاني نوشته‌ام كه به گوش كردن اخبار اين بنگاه مقيدند.

در ذيل به تحليل يكي از اين اخبار مي‌پردازم. اخبار بي بي سي به رنگ قهوه ای و نوشته‌هاي تحليلي به رنگ مشكي آمده است.

  • نویسنده: دکتر حمید شهریاری مدیر مسئول فصلنامه ره آورد نور
شما اينجا هستيد:خانه سایر مقالات