شما اينجا هستيد:خانه اخبار فناوری اطلاعات یکم مهر ماه آخرین مهلت ثبتنام در معتبرترین رویداد مدیران فناوری اطلاعات کشور