شناسنامه فصلنامه

نام مجله:  ره آوردنور

دوره انتشار:  فصلنامه

زمینه انتشار:  اطلاع رسانی ، آموزشی و مطالعات رایانه ای علوم اسلامی

تعداد صفحات:  80 صفحه

قطع:  A4

سال شروع انتشار:  1377

شماره مجوز انتشار:  124/14354

گستره انتشار:  سراسری

صاحب امتیاز: مرکز تحقیقات کامپیوتری علوم اسلامی

مدیر مسئول: حجة الاسلام دكترحمید شهریاری

سردبیر: محمد مهدی نمازی

 

شورای سردبیری

دبیر بخش نرم افزارهای اسلامی: علی روح اللهی

دبیر بخش پ‍ایگاه های اسلامی: احمد اکبری

دبیر بخش دین، فرهنگ و فنّاوری اطلاعات: علی نعیم الدین خانی

 

همکاران فصلنامه

دبیر تحریریه: سید داوود حسینی

ویرایش: علی نعیم الدین خانی

صفحه آرا: سید داوود حسینی

 

شما اينجا هستيد:خانه شناسنامه فصلنامه