چهارمین همایش ملی مدیران فناوری اطلاعات

پژوهشگاه علوم و فناوری اطلاعات ایران (ایرانداک) چهارمین «همایش ملی مدیران فناوری اطلاعات» را به ریاست جناب آقای دکتر وحید احمدی، معاون پژوهش و فناوری وزارت علوم، تحقیقات و فناوری در 7 مهرماه 1395 برگزار می‌كند.
این همایش با دعوت از اندیشمندان، فناوران، دانشوران، و مدیران فناوری اطلاعات کشور؛ کانونی را برای تبادل آرا، اندیشه ها، و دیدگا‌ه ها فراهم می‌سازد و در پی آن است تا با ارائۀ آخرین دستاوردهای کاربست این فناوری؛ امکان به اشتراک‌گذاری دانش و تبادل تجربه های برتر را فراهم آورد.

آن دسته از افراد که متمایلند دستاوردهای خود را اعم محصول، مقاله و ایده، ارائه کنند و در این همایش مورد داوری قرار گیرند، می توانند آنها را به دبیر خانه همایش ارسال نمایند.

شما اينجا هستيد:خانه اخبار فناوری اطلاعات چهارمین همایش ملی مدیران فناوری اطلاعات