جایگاه و نقش رسانه

اندیشمندان برای هر دوره ای، نام یا نام هایی انتخاب کرده اند. از «عصر سنگ»، «دوران کشاورزی»، «دوره صنعتی»، «عصر اتم» تا امروز که از آن با عنوان «عصر ارتباطات»، «عصر سرعت و تبادل اطّلاعات»، «عصر دیجیتال» و «عصر رسانه ها» یاد می شود.

در فرهنگ ما، انسان، فرزند زمان خویش است؛ هر چند ضرورت دارد به افق آینده نیز نظر داشته باشد. همین مسئله، ضرورت آگاهی از مفهوم رسانه را آشکار می سازد. امروزه، رسانه ها می تازند، جنگ می آفرینند، مدیریت می کنند و خود پایان دهنده امورند. رسانه ها به کار مهندسی افکار می پردازند، قلب ها و ذهن های مردم را به دست گرفته، مدیریت می کنند. از این رو، صاحب نظران بر این باورند که رسانه های دیداری و شنیداری، در شکل گیری افکار عمومی در سراسر تاریخ بشریت، نقش تعیین کننده داشته و دارند. رسانه می تواند نقش هدایتگر یا گمراه کننده را در جامعه ایفا کند.

از سوی دیگر، انسان امروز ناچار به استفاده از رسانه هاست. او اطّلاعات را از رادیو و تلویزیون و اینترنت می گیرد، به وسیله شبکه های اجتماعی با مردم جهان ارتباط برقرار می کند و اوقات فراغتش را در سینما به عنوان «نقطه تلاقی همه هنرها و شبکه های اجتماعی» پُر می کند.

منتشرشده در فصلنامه شماره 63

 نرم‌افزار چند رسانه‌ای واکاوی ماهیت و زمینه‌های پیدایش خیزش‌های جهان اسلام، تحت عنوان«حماسه بیداری» تولید مشترک آستانه مقدسه قم و مرکز مطالعات راهبردی رصد می‌باشد.
این نرم‌افزار در هشت بخش به بحث پیرامون بیداری اسلامی پرداخته است که در این مجال درباره هر بخش توضیحاتی ارائه می‌گردد. این بخش‌ها عبارت‌اند از:

منتشرشده در فصلنامه شماره 39

مقدمه
امروزه هزاران وبلاگ و صدها شبکه اجتماعی، این امکان را فراهم آورده است که جوانان در شورهای اسلامی گذشته پرفرازونشیب و عمق جنایاتی را که در حق ملت‌های مظلوم صورت گرفته است، مرور كرده و نظریات خود را درخصوص چگونگی بازپس‌گیری این حقوق آزادانه مطرح نمایند.

در دورانی که چکمه‌های دژخیمان و حاکمان مستبد بر گلوی هر آزاده ای سنگینی می‌کرد و هر ندای آزادی‌خواهی را با گلوله و شکنجه پاسخ می‌گفت، جوانان در کشورهای عربی دست از تلاش و تحصیل علم بر نداشته و در درون مرزهای خود و حتی کشورهای دیگر، به علم‌آموزی و ارتقای سطح دانش خود همت گماردند.

منتشرشده در فصلنامه شماره 41
شما اينجا هستيد:خانه سایر مقالات نمایش موارد بر اساس برچسب: بیداری اسلامی