سعیده جهانگیری

شما راضی هستید؟

ارزیابی کاربرمحور محصولات نرم‌افزاری نور

مقدمه

بسیاری از تولیدکنندگان، محصولات خود را منطبق با نیازهای مشتریان خود تولید می‌کنند. در حوزهٔ محصولاتِ فناورانه مانند نرم‌افزارها، رضایت کاربران به عنوان شرط اساسی بقا و ادامه کار محصولات مطرح می‌شود. مرکز تحقیقات کامپیوتری علوم اسلامی (نور)، به عنوان یکی از تولیدکنندگان فعال محتوای اسلامی، برای دریافت بازخورد مستقیم از کاربران خويش، در پروژه‌ای با نام «ارزیابی کاربرمحور محصولات نرم‌افزاری نور» اقدام به ارزیابی محصولات منطبق با نظرات کاربرانش نمود. متن حاضر، گزارشی است که به عنوان بخشی از پروژهٔ مذکور، ارزیابی کیفیت نرم‌افزارها را از دیدگاه کاربران مورد بررسی قرار داده است.

  • نویسنده: امیرحسین رجب زاده عصارها* وسعیده جهانگیری**

چکیده

تولید و گسترش نرم‌افزارهای اسلامی در سال‌های اخیر، با روند رو به ‌رشدی همراه بوده است. با توجه به محیط رو به گسترش دنیای دیجیتال، این محصولات نرم‌افزاری طبیعتاً نمی‌توانند خالی از اشکال باشند و روزبه‌روز نیازمند تصحیح و ارتقای خدمات خود هستند. ارزیابی نرم‌افزارها با هدف تشخیص انطباق کارکردهای نرم‌افزارها و تولید و گسترش آن‌ها و همچنین کمک به ارتقای سطح خدمات آن‌ها انجام می‌شود. مرکز تحقیقات کامپیوتری علوم اسلامی نور، یکی از مراکز فعال در تولید نرم‌افزارهای اسلامی، با هدف افزایش کیفیت خدمات، در پروژه‌ای به ارزیابی محصولات نرم‌افزاری خود از دیدگاه کاربران و نیز متخصصان فنی نرم‌افزارها ‌پرداخته است. مقاله حاضر، به بررسی مطالعات انجام‌شده در زمینه ارزیابی نرم‌افزارهای اسلامی اختصاص یافته است.

  • نویسنده: امیرحسین رجب زاده عصارها وسعیده جهانگیری

چکیده

تولید و گسترش نرم‌افزارهای اسلامی در سال‌های اخیر با روند رو به ‌رشدی همراه بوده است. با توجه به محیط رو به گسترش دنیای دیجیتال، این محصولات نرم‌افزاری طبیعتاً نمی‌توانند خالی از اشکال باشند و روزبه‌روز نیازمند تصحیح و ارتقای خدمات خود هستند. ارزیابی نرم‌افزارها با هدف تشخیص انطباق کارکردها با اهداف تولید و گسترش آن‌ها و همچنین کمک به ارتقای سطح خدماتشان انجام می‌شود. مرکز تحقیقات کامپیوتری علوم اسلامی نور، یکی از مراکز فعال در تولید نرم‌افزارهای اسلامی، با هدف افزایش کیفیت خدمات، در پروژه‌ای به ارزیابی محصولات نرم‌افزاری خود از دیدگاه کاربران و نیز متخصصان فنی نرم‌افزارها می‌پردازد. مقاله حاضر به بیان مفهوم ارزیابی، انواع ارزیابی و نمونه‌های ارزیابی نرم‌افزار در حوزه‌های مختلف اختصاص یافته است و ان شاء‌ الله در مجالی دیگر، به بررسی مطالعات انجام‌شده در زمینه ارزیابی نرم‌افزارهای اسلامی می‌پردازیم.

  • نویسنده: امیرحسین رجب زاده عصارها وسعیده جهانگیری
شما اينجا هستيد:خانه پدیدآورندگان سعیده جهانگیری