حسین زینی وند

چکیده

مقاله حاضر ضمن مروری بر چند پایگاه شیعی، مطالب این پایگاه ها را از زاویه چگونگی تعامل آنها با اهل سنّت و اعتقادات آنان مورد بحث و بررسی قرار می دهد و در نهایت، نتیجه گیری می کند که شیعیان به پیروی از رهبران دینی خود در اینترنت از طریق مشی صحیح و همراه با متانت وارد شده اند و مباحث اعتقادی و مورد اختلاف را با شیوه علمی و مستدل به منظور روشن شدن مطلب طرح نموده، مورد نقد و بررسی قرار داده اند.

  • نویسنده: حسین زینی وند*

چون ندیدند حقیقت ره افسانه زدند!

نگاهی به چگونگی برخورد پایگاه های اهل سنّت با عقاید شیعه

با پیشرفت رسانه های ارتباط جمعی، به تدریج، گمنامی و فاصله فرهنگ ها و ادیان از همدیگر رخت بر بست و جهانی تازه پدید آمد. دستیابی به اطلاعات مربوط به فرهنگ و عقاید و آراء در همه زمینه ها سهولت یافت و سرعت در انتقال باورها فزونی گرفت. در چنین موقعیتی، انتظار می رود که تفاوت ها و داوری ها آسان و روان گشته و به حقّ و حقیقت نزدیک تر آید و طرفداران هر دین یا فرقه ای با تکیه بر منطق و انصاف به نقد آراء و اندیشه های دیگران بپردازند و با توجه به انبوه مطالب موجود در اینترنت تنها عقایدی را به یک گروه فکری منتسب کنند که اولاً: اسناد آن را در منابع معتبر آنها یافته باشند و ثانیاً: مراد آنها را بر اساس اظهارات مراجع رسمی درک کرده باشند؛ اما متأسفانه در گذری که به پایگاههای برادران اهل سنت داشتیم بسیاری از مطالب مطرح شده را خلاف انصاف و داوری علمی دیدیم که از جمله می توان به نکات ذیل اشاره کرد:

  • نویسنده: حسین زینی وند

اشاره

امروزه پیشرفت علوم و تکنولوژی با سرعت هر چه بیشتر به پیش می تازد و با روند رو به رشد خود، زندگی و روابط انسان ها را در همه ابعاد اقتصادی و فرهنگی و اجتماعی متحوّل می گرداند و به دلخواه و تمنّای کسی آثار و مسیر خود را تغییر نمی دهد. علوم و فنّاوری ارتباطات، فاصله ها را از میان برداشته و دیگر دور دستی سرزمینی ها مانع دستیابی به فرهنگ ها نمی گردد و در این بین، اینترنت و پایگاه های جهانی اطّلاع رسانی و امکانات جانبی آن همچون پست الکترونیکی تأثیر بسزایی در گسترش روابط انسانی و فراهم آوری زمینه تعامل فرهنگ ها و اندیشه ها دارد. یکی از آثار این ابزار نوین ارتباطی، تأثیراتی است که در فرآیند پاسخگویی به سؤالات شرعی از خود به جا می گذارد. این نوشتار به بررسی تأثیر پست الکترونیکی در مورد استفتائات مقلّدان می پردازد و ضرورت ایجاد تغییرات مناسب در نحوه پاسخگویی را یادآور می شود.

  • نویسنده: حسین زینی وند
شما اينجا هستيد:خانه پدیدآورندگان حسین زینی وند