محمود حبیب اللهی

مقدمه

امروزه رسانه‌ها، مرزهای جغرافیایی، فرهنگی و سیاسی را به‌سرعت درنور دیده‌اند و با گسترش فزاینده و روزافزون خود از حوزه‌ی اجتماعی- سیاسی فراتر رفته، هویت انسان معاصر را تحت تأثیر قرار داده‌اند؛ به طوری که می‌توان هویت انسان مدرن را «هویت رسانه‌ای شده» نام گذاشت.

  • نویسنده: محمود حبیب اللهی

اهمیت مجلات در پایگاه های اسلامی

کشورهایی که در عرصه فناوری اطلاعات، به تولید وسیع و سریع اطلاعات مبادرت ورزیده اند، به راحتی جوامعی را که از این اطلاعات استفاده می کنند، تحت تاثیر آرمان ها، ایده ها، عقاید و حتی رفتارهای فردی و اجتماعی خود قرار داده، از این طریق، نه تنها هدایت افکار و عقاید را به دست گرفته اند، بلکه با گسترش شگردهای وسیع تبلیغاتی، بر اقتصاد و شاهراه های حیاتی کشورهای مصرف کننده تسلط یافته اند. کسانی که به تولید، پردازش و نشر اطلاعات پرداخته اند، به گونه ای صاحبان اصلی قدرت و اقتدار در جهان حاضر به شمار می آیند. اهمیت تولید و نشر اطلاعات نیز از همین مسئله آشکار می گردد.

دین اسلام به پشتوانه دو منبع گرانمایه «قرآن» و «عترت»، تنها دین جامع و کاملی است که برای همه ابعاد مختلف زندگی بشر، و تعالی و تکامل او طرح و برنامه دارد، به همین دلیل می تواند در برخورد با این پدیده مهم نقش بسزایی را ایفا نماید.

  • نویسنده: محمود حبیب اللهی؛ مدیر پایگاه مجلات تخصصی www.noormags.com

بررسی و ارزیابی نشریات پایگاه های اسلامی

جایگاه مطبوعات دینی در پایگاه های اسلامی(2)

چکیده

در قسمت نخست این مقاله، پس از نگاهی اجمالی به وضعیت مطبوعات اسلامی در کشور، ضرورت حضور مطبوعات در عرصه فناوری اطلاعات مورد ارزیابی قرار گرفت و نشریات اسلامی به عنوان یکی از کارآمدترین و مؤثرترین ابزارهای تولید محتوا در جهت پر نمودن خلأ محتوایی پایگاه های اسلامی معرفی گردید.

در این نوشتار، پس از بررسی چالش ها و موانع موجود نشریات پایگاه های اسلامی، تعدادی از پایگاه های اینترنتی نشریات اسلامی معرفی می گردد.

  • نویسنده: محمود حبیب اللهی

چکیده

نوشته حاضر کوشیده است در نگاهی گذرا، به بررسی وضعیت مطبوعات دینی در کشور و ضرورت ها و چالش های آن بپردازد و آنگاه ضرورت حضور مطبوعات دینی در پایگاه های اطلاع رسانی علوم اسلامی و چگونگی عرضه نشریات در پایگاه های اسلامی را یادآور شود.

  • نویسنده: محمود حبیب اللهی
شما اينجا هستيد:خانه پدیدآورندگان محمود حبیب اللهی