فصلنامه شماره 50

سال چهاردهم / پیاپی 67 / بهار 1394

دکتر محمود واعظی، وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات، طی مراسمی در دهم اردیبهشت 94 از مرکز تحقیقات کامپیوتری علوم اسلامی دیدار کرد. در این مراسم، رئیس و جمعی از مسئولان این مرکز به بیان توانمندی ها و امکانات و نیز مشکلات موجود پرداختند. در ابتدا، دکتر حمید شهریاری، رئیس مرکز تحقیقات کامپیوتری علوم اسلامی، ضمن عرض خیرمقدم به وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات و همراهان ایشان، به تاریخچه شکل گیری این مرکز پرداخت و گزارشی از فعالیت ها و وضعیت موجود را ارائه نمود.

صفحه2 از2
شما اينجا هستيد:خانه آرشیو فصلنامه شماره 50